פנה אלינו

הרפורמה לקיצור תהליכי תכנון (רפורמת הפרגולות)

כדי להתמודד בצורה יעילה יותר עם משבר הדיור' מאושרת בימים אלו רפורמה חדשה שתקצר תהליכי ביורוקרטיה ותקצר הליכי תכנון מטרת הרפורמה לזרז את הליכי התכנון והבנייה, דבר שיגרום להפשרה מואצת של הקרקעות החקלאיות לבניית דירות. הגדלת מלאי הדירות בשוק, יביא להורדת מחירי הדיור כפי שמצפים. הרפורמה תגרום לקיצור הליכי תכנון ובניה עי הענקת סמכויות לועדות מקומיות, כך שזמן אישור התוכניות יתקצר ויתאפשר תכנון ושיווק של דירות רבות יותר.

מסתבר ש- 75% מהזמן של הוועדות המחוזיות מתבזבז על אישור תוכניות מתאר של עד 20 יחידות לדונם. ברגע שמעבירים סמכות זו לרשויות המקומיות מפנים להם זמן לתכנונים מחוזים - דבר שיגרום לפתיחת צוואר הבקבוק שמעכב שנים את תכנון שכונות המגורים וגורם למחסור בדירות.

הרפורמה תעניק סמכויות רבות יותר לועדות מקומיות ובכך יתפנה זמנן של הועדות המחוזיות לעסוק בדברים חשובים יותר ולהתרכז באישור תוכניות המחוז לשם הגדלת היצע הדירות והורדת מחירי הנדלן. מעתה אישור תוכניות מתאר יוגבל בזמן: ועדות מקומיות יצטרכו לתת אישורים תוך שנה, ועדות מחוזיות עד 18 חודשים ותוכניות מתאר ארציות יצטרכו להיות מאושרות עד 3 שנים בלבד.

לסיכום, מטרת הרפורמה הינה  לשחרר  מיזמי בנייה מעוכבים, וכך להגדיל את היצע הדירות כאשר לפי התוכנית, 200 אלף יחידות יזורזו וישווקו באופן מואץ.