פנה אלינו

פרויקט קרקעות רחובות-EAST

קרקע הכלולה בתוכנית להרחבת העיר מזרחה במיקום נדיר !!!
הפרויקט נסתיים בהצלחה מרובה .